Tại ICSC, chúng tôi luôn coi trọng hoạt động hiến máu nhân đạo, xem đó là hoạt động thường niên. Hiến máu là một hành động đầy lòng nhân ái và sẽ có thể cứu sống nhiều người. Tại ICSC, chúng tôi tin rằng, việc đóng góp cho xã hội và giúp đỡ người khác là trách nhiệm...