+84 28 37 15 07 81 info@icsc.vn
Select Page

Các Sản Phẩm Liên Kết

Thông qua các sản phẩm này, chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ CNTT.

BizApps

Phát triển nhanh hơn, thâm nhập thị trường mới và cải thiện khả năng phục hồi với phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trên nền tảng điện toán đám mây từ BizApps. Các giải pháp ERP dựa trên đám mây của chúng tôi sử dụng các công nghệ thông minh để giúp chuyển đổi các quy trình quan trọng và nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi – bất kể quy mô doanh nghiệp nào. Luôn đi đầu với các bản cập nhật liên tục, mở rộng quy mô dễ dàng giúp cắt giảm chi phí và đạt được hiệu quả mới.

VietDAX

VietDAX trao quyền cho những người sáng tạo trên khắp thế giới biến ý tưởng của họ thành hiện thực. Tất cả những gì chúng tôi làm là để giúp họ biến đam mê thành cơ hội.

INode

INode là một hệ thống giải pháp đám mây hàng đầu. Kể từ khi thành lập vào năm 2012, INode đã liên tục đổi mới những cách thức mới để thực hiện sứ mệnh của chúng tôi: trao quyền cho mọi người khai thác toàn diện web. Có trụ sở tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các công cụ toàn diện cho hàng triệu người dùng trên khắp thế giới.

VChain

Tại VChain, chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của blockchain và tiền điện tử để thay đổi thế giới.
VChain được tạo ra để giúp các dự án tiền điện tử mở ra tiềm năng của chúng.
Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia đồng hành cùng doanh nghiệp và cung cấp các giải pháp tiền điện tử ở mọi giai đoạn: phát triển nền tảng tiền điện tử, blockchain, phát triển sàn giao dịch tiền thuật toán…

Kinh nghiệm của chúng tôi cho phépđảm bảo dự án sẽ nhận được sự hỗ trợ và tiến bộ toàn diện mang tính chuyên nghiệp cao.

BiapX

Các chuyên gia về Chuyển đổi kỹ thuật số của BiapX  làm việc với doanh nghiệp để thúc đẩy khả năng chuyển đổi số và xây dựng các dịch vụ kỹ thuật số đơn giản hơn, rõ ràng hơn và sử dụng nhanh hơn.