Select Page
AI Thúc Đẩy Đổi Mới 5G Trong Ngành Viễn Thông

AI Thúc Đẩy Đổi Mới 5G Trong Ngành Viễn Thông

Khái niệm về Sản xuất thông minh đã xuất hiện được một thời gian. Nhưng tốc độ và băng thông mạng nội bộ đã cản trở việc thực hiện các quy trình Thông minh. Với việc triển khai 5G, một thế hệ kinh doanh mới đang chuyển từ nhận thức nếu có thì tốt sang điều cần thiết...
Đảm Bảo Tính Bền Vững Trong Quá Trình Phát Triển Của Nông Nghiệp

Đảm Bảo Tính Bền Vững Trong Quá Trình Phát Triển Của Nông Nghiệp

Nông nghiệp đóng góp chưa đến 5% nền kinh tế toàn cầu nhưng tạo ra đến hơn 25% tổng số việc làm. Ngành này phải đối mặt với thách thức gấp ba đó là cung cấp lương thực cho dân số ngày càng tăng, cung cấp sinh kế cho người nông dân và cả đảm bảo vấn đề bảo vệ môi...
Khám Phá Ứng Dụng Của Công Nghệ Trong Metaverse

Khám Phá Ứng Dụng Của Công Nghệ Trong Metaverse

Sự phát triển của Metaverse sẽ gắn liền với các công nghệ khác nhau bao gồm thực tế mở rộng (XR), điện toán biên (Edge Computing), xu hướng mã thấp/không mã (No code, Low code), và công nghệ chuỗi khối (Blockchain). Hướng dẫn tổng thể này nhằm mục đích làm sáng tỏ bản...
Chuẩn Bị Cho Những Xáo Trộn Gây Ra Bởi Các Công Cụ AI

Chuẩn Bị Cho Những Xáo Trộn Gây Ra Bởi Các Công Cụ AI

Các doanh nghiệp cần bắt đầu bận tâm đến cách AI có thể thay đổi cách thức thực hiện một loạt công việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là các lĩnh vực sáng tạo. Báo chí nói gì về vấn đề này? Những tiến bộ công nghệ luôn mang lại sự thay đổi cho lực lượng lao...
Ngành Bảo Hiểm Sẽ Như Thế Nào Trong 10 Năm Tới?

Ngành Bảo Hiểm Sẽ Như Thế Nào Trong 10 Năm Tới?

Vào cuối thập kỷ này, người dùng sẽ khó nhận thấy rằng các bảo hiểm cá nhân hóa sẽ chi trả cho những rủi ro của họ trong thời gian thực hoặc giúp họ lường trước được bệnh tật và tai nạn. Xu hướng xã hội, công nghệ và kinh tế phát triển, và mọi người đang phải đối mặt...