Select Page

Trang chủ

/

Giải pháp

/

Giải pháp SAAS – Quản lý Vận hành Bất động sản

Giải pháp SAAS – Quản lý Vận hành Bất động sản

Nền tảng Phần mềm quản lý tài sản dưới dạng dịch vụ (SaaS) là một dịch vụ dựa trên đám mây mà chủ sở hữu tài sản, người quản lý hoặc đại lý bất động sản sử dụng để quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến tài sản của họ. Nó cung cấp cho họ những công cụ cần thiết để tự động hóa, hợp lý hóa và cải thiện các nhiệm vụ quản lý tài sản của họ

Tính năng của Giải pháp SAAS – Quản lý Vận hành Bất động sản

Chúng tôi đã tối ưu hóa Giải pháp SAAS – Quản lý Vận hành Bất động sản với các tính năng sau để đảm bảo hiệu suất vượt trội cho giải pháp

Tính năng dành cho Quản trị viên

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Đây là nơi bạn có thể xem tổng quan về hoạt động của hệ thống. Phần này bao gồm các số liệu, thống kê và các chỉ số hiệu suất chính.

Gói dịch vụ

Tính năng này cho phép bạn quản lý các gói dịch vụ tạo sẵn cho người dùng.

Quản lý đơn đặt hàng

Phần này cho phép bạn xem lại tất cả các đơn đặt hàng được thực hiện trong hệ thống, giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạt động của hệ thống.

Gói dành cho chủ sở hữu tài sản

Đây là nơi bạn quản lý các gói dịch vụ dành riêng cho chủ sở hữu tài sản.

Quản lý Chủ sở hữu

Phần này cho phép bạn xem và quản lý các chủ sở hữu tài sản đã đăng ký trên hệ thống.

Cài đặt

Tính năng này cho phép bạn tùy chỉnh các cài đặt khác nhau. Theo đó, bạn có:

Cài đặt cơ bản: Cho phép bạn có thể điều chỉnh các khía cạnh cơ bản của hệ thống.

Cài đặt màu sắc: Điều này cho phép bạn tùy chỉnh giao diện và bảng màu của hệ thống.

Ngôn ngữ: Nơi bạn có thể quản lý các ngôn ngữ có sẵn trên hệ thống.

Tiền tệ: Điều này cho phép bạn quản lý các loại tiền tệ được hỗ trợ trên hệ thống

Cổng thanh toán: Tại đây, bạn có thể tích hợp và quản lý các cổng thanh toán khác nhau.

Cài đặt SMTP: Đây là nơi bạn thiết lập cài đặt gửi email.

Cài đặt trang Landing: Cho phép bạn tùy chỉnh bố cục, nội dung và các thành phần khác của trang Landing.

Hồ sơ người dùng

Bao gồm các tùy chọn để quản lý hồ sơ quản trị viên của bạn:

Hồ sơ của tôi: Nơi bạn có thể xem và chỉnh sửa thông tin hồ sơ của mình.

Thay đổi mật khẩu: Điều này cho phép bạn thay đổi mật khẩu tài khoản quản trị

Ngôn ngữ và thông báo: Tại đây, bạn có thể đặt ngôn ngữ ưa thích và điều chỉnh cài đặt thông báo của mình.

Tính năng dành cho chủ sở hữu bất động sản

Bảng điều khiển dành cho chủ sở hữu tài sản

Cung cấp thông tin chi tiết về các chỉ số hiệu suất chính bao gồm tổng tài sản, đơn vị, người thuê và người bảo trì.cung cấp thông tin chi tiết về các chỉ số hiệu suất chính bao gồm tổng tài sản, đơn vị, người thuê và người bảo trì.

Quản lý tài sản

Cho phép chủ sở hữu tạo và quản lý tài sản của họ, bao gồm thêm đơn vị, đặt giá thuê và tải lên hình ảnh.

Quản lý đối tượng thuê

Chủ sở hữu có thể thêm và quản lý đối tượng thuê, xem lịch sử đối tượng thuê và đóng tài khoản đối tượng thuê nếu cần.

Trung tâm thanh toán

Hệ thống lập hóa đơn toàn diện với tùy chọn tạo và tải xuống hóa đơn, thiết lập hóa đơn định kỳ và gửi lời nhắc.

Quản lý chi phí

Chủ sở hữu có thể thêm và quản lý các chi phí khác nhau liên quan đến tài sản của họ.

Quản lý tài liệu

Cho phép chủ sở hữu xem tài liệu do người thuê tải lên.

Quản lý thông tin

Chủ sở hữu có thể thêm và quản lý thông tin bổ sung liên quan đến tài sản của họ.

Quản lý người bảo trì

Cho phép chủ sở hữu thêm người bảo trì và gửi yêu cầu bảo trì cho họ.

Quản lý ticket

Cho phép chủ sở hữu xem và quản lý ticket do người thuê đưa ra.

Bảng thông báo

Chủ sở hữu có thể tạo và quản lý thông báo cho người thuê của họ.

Báo cáo

Chủ sở hữu có thể xem và tải xuống báo cáo thu nhập và chi phí.

Cài đặt

Cung cấp các tùy chọn để điều chỉnh các cài đặt khác nhau, chẳng hạn như cổng thanh toán, cài đặt thuế, loại hóa đơn, cấu hình tài liệu, v.v.

Quản lý tài khoản

Cho phép chủ sở hữu quản lý thông tin tài khoản và thay đổi mật khẩu của họ.

Quản lý đăng ký

Chủ sở hữu có thể nâng cấp gói đăng ký của họ để có thêm các tính năng và dịch vụ.

Tính năng dành cho người thuê bất động sản

Bảng điều khiển dành cho người thuê

Bảng điều khiển được cá nhân hóa cung cấp cho người thuê tính năng truy cập nhanh vào danh sách tài sản, ticket, danh sách hóa đơn và các thông tin liên quan khác.

Quản lý hóa đơn

Cho phép người thuê xem và in hóa đơn được tạo cho họ.

Quản lý Ticket

Người thuê có thể xem Ticket trước đây của họ và tạo Ticket mới, cho phép giao tiếp tốt hơn với chủ sở hữu tài sản.

Truy cập thông tin

Người thuê có thể xem thông tin liên quan đến tài sản do chủ sở hữu thêm vào. Điều này giữ cho họ thông báo về các chi tiết tài sản quan trọng.

Quản lý tài liệu

Người thuê có thể tải lên, chỉnh sửa và xóa tài liệu cá nhân của họ, cung cấp một không gian an toàn để lưu trữ và truy cập tài liệu.

Quản lý tài khoản

Cho phép khách thuê cập nhật thông tin tài khoản để đảm bảo hồ sơ tài khoản của họ là chính xác.

Quản lý mật khẩu

Cung cấp cho người thuê khả năng thay đổi mật khẩu của họ, đảm bảo an toàn cho tài khoản.

Tính năng dành cho Đơn vị bảo hành bảo dưỡng tài sản

Bảng điều khiển dành cho đơn vị bảo trì

Một trung tâm trung tâm cung cấp thông tin tổng quan về tất cả các yêu cầu và thông báo mà người bảo trì cần phải biết.

Quản lý yêu cầu bảo trì

Người bảo trì có quyền truy cập vào chế độ xem toàn diện về yêu cầu do người thuê tạo, cho phép họ phản hồi và quản lý các yêu cầu bảo trì một cách hiệu quả.

Truy cập thông tin

Nền tảng cho phép người bảo trì xem thông tin do chủ sở hữu tài sản thêm vào. Điều này có thể bao gồm các chi tiết cụ thể về tài sản hoặc hướng dẫn liên quan đến nhiệm vụ bảo trì.

Quản lý yêu cầu bảo trì

Một tính năng đặc biệt hiển thị tất cả các yêu cầu thuộc về người bảo trì. Tính năng này cũng cho phép người bảo trì cập nhật trạng thái của từng yêu cầu, đảm bảo thông tin liên lạc minh bạch với người thuê và chủ sở hữu.

Quản lý Hồ sơ

Một tính năng cho phép người bảo trì xem và quản lý thông tin chuyên môn của họ từ bảng điều khiển của họ.

Quản lý mật khẩu

Đảm bảo bảo mật tài khoản bằng cách cho phép người bảo trì cập nhật mật khẩu của họ khi cần.

Tại sao bạn bên lựa chọn Giải pháp SAAS – Quản lý Bất động sản của chúng tôi?

Hệ thống tích hợp toàn diện

Với 4 ứng dụng chính – Ứng dụng người dùng, Ứng dụng chủ sở hữu, Bảng quản trị viên và Phiên bản web người dùng – nền tảng của chúng tôi đóng vai trò là giải pháp toàn diện để quản lý tất cả các khía cạnh của hệ thống quản lý tài sản.

Quản lý dễ dàng

Nền tảng của chúng tôi cho phép chủ sở hữu tài sản, người thuê và người bảo trì quản lý các nhiệm vụ tương ứng của họ một cách hiệu quả. Chủ sở hữu có thể kiểm soát tài sản của họ, quản lý người thuê, xử lý hóa đơn và thậm chí thiết lập hệ thống giới thiệu. Người thuê nhà có quyền truy cập vào hóa đơn, thông tin tài sản của họ và có thể giao tiếp trực tiếp thông qua vé. Người bảo trì được cập nhật các yêu cầu bảo trì và có thể quản lý các nhiệm vụ của họ một cách không gián đoạn.

Tính năng bản địa hóa

Nền tảng của chúng tôi hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, tiền tệ và cổng thanh toán. Điều này làm cho nền tảng của chúng tôi có thể truy cập được đối với người dùng từ các khu vực khác nhau và cho phép chúng tôi phục vụ cơ sở người dùng toàn cầu.

Giao tiếp trực quan

Với hệ thống email, SMS và thông báo đẩy tích hợp, nền tảng của chúng tôi đảm bảo giao tiếp hiệu quả và kịp thời giữa tất cả các đối tượng người dùng.

Quản lý tài chính đơn giản

Với các tính năng như in hóa đơn, hệ thống ví và hỗ trợ nhiều cổng thanh toán, việc quản lý tài chính chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Giải pháp lấy người dùng làm trung tâm

Nền tảng của chúng tôi có giao diện người dùng độc đáo và thân thiện, được thiết kế để cung cấp trải nghiệm người dùng trực quan và thú vị.

Giải pháp của chúng tôi bao gồm

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Đây là trung tâm của hệ thống, nơi bạn có thể giám sát mọi hoạt động. Bảng điều khiển quản trị cung cấp tổng quan về toàn bộ hệ thống và các thành phần của nó. Bạn có thể quản lý các gói, đơn đặt hàng và cài đặt từ đây. Bạn có quyền kiểm soát các cài đặt cơ bản, cài đặt màu sắc, ngôn ngữ, tiền tệ, cổng thanh toán và cài đặt SMTP, đồng thời có thể tùy chỉnh hồ sơ tài khoản của mình. Hơn nữa, bạn còn được hỗ trợ đa ngôn ngữ, nhiều cổng thanh toán và nhiều loại tiền tệ.

Bảng điều khiển dành cho chủ sở hữu

Đây là nơi chủ sở hữu tài sản có thể quản lý tất cả các khía cạnh của tài sản. Bảng điều khiển hiển thị tất cả các thuộc tính, đơn vị, đối tượng thuê và người bảo trì. Chủ sở hữu có thể thêm tài sản và đơn vị, quản lý người thuê và theo dõi hóa đơn và chi phí. Họ có thể tải lên các tài liệu cần thiết và cũng có thể xử lý các yêu cầu bảo trì. Họ cũng có thể đăng thông báo cho tất cả người thuê, xem báo cáo thu nhập và chi phí cũng như thay đổi cài đặt trang web.

Bảng điều khiển dành cho người thuê

Bảng điều khiển này cung cấp cho người thuê một giao diện được cá nhân hóa để họ có thể quản lý các hoạt động của mình. Người thuê có thể xem hóa đơn của họ, tạo ticket cho các vấn đề, xem thông tin liên quan đến tài sản của họ và tải lên các tài liệu cần thiết. Họ cũng có tùy chọn chỉnh sửa thông tin hồ sơ và thay đổi mật khẩu.

Bảng điều khiển dành cho đơn vị bảo trì

Đây là không gian dành riêng cho nhân viên bảo trì để xử lý các nhiệm vụ của họ. Người bảo trì có thể xem tất cả các loại yêu cầu và thông báo từ bảng điều khiển của họ. Họ có thể xem các yêu cầu do người thuê tạo, xem thông tin do chủ sở hữu thêm và quản lý tất cả các yêu cầu bảo trì hướng đến họ. Họ cũng có thể cập nhật thông tin hồ sơ và thay đổi mật khẩu.