Select Page

Phần Mềm Quản Lý Tài Chính Kế Toán

Phần mềm quản lý tài chính giúp tự động hóa các hoạt động của quy trình kinh doanh. Hệ thống được thiết kế, vận hành và sửa đổi quy trình làm việc cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Cho phép cho người dùng không chuyên về kỹ thuật có thể sửa đổi quy trình công việc một cách nhanh chóng mà không phải lệ thuộc vào đội ngũ kỹ thuật.

Phương Pháp Quản Trị Tài Chính Của Các Nhà Quản Lý Tài Chính(CFO) Tương Lai

Giải pháp phần mềm quản lý tài chính của ICSC giúp các công ty sắp xếp hợp lí và tự động hóa các quy trình tài chính, áp dụng các quy trình vận hành thực tiễn tốt nhất, mở rộng tầm nhìn kinh doanh, cải thiện kỉ luật và quản trị doanh nghiệp. Giải pháp của chúng tôi bao gồm các chức năng sau:

Kế Toán

Là giải pháp kế toán toàn cầu, Giải pháp của chúng tôi là một hệ thống kế toán hiện đại, đa ngôn ngữ, đa hệ thống tài khoản kế toán đáp ứng cho các yêu cầu doanh nghiệp đa dạng và phức tạp, kết hợp chức năng để đáp ứng sổ cái chung, các khoản phải trả, khoản phải thu, tài sản cố định, thanh toán, kế toán dự án và hầu hết các yêu cầu báo cáo tài chính thông dụng khác.

Tổng hợp dự liệu & Quản lí tiền mặt

Giải pháp quản lí chi tiêu của chúng tôi giúp các công ty thiết lập kiểm soát và tổng hợp dữ liệu các hoạt động mua bán, từ đó tận dụng tối đa và hiệu quả năng lực chi tiêu của tổ chức.

  • Yêu cầu
  • Chi tiêu
  • Bảng danh mục
  • Nhận hàng
  • Xác nhận hóa đơn

Báo cáo quản trị

Giải pháp theo tiêu chuẩn quốc tế của chúng tôi giúp cho các tập đoàn đa công ty và tập đoàn quốc tế thực hiện kế toán gộp, báo cáo luật pháp, kết nối giữa các công ty và lập kế hoạch sử dụng tiền mặt nhanh hơn, đơn giản hơn và phù hợp hơn.

Dự thảo ngân sách, Lập kế họach & Dự đoán

Chúng tôi kết hợp sự linh động giữa mô hình tài chính của ICSC với kiến thức và sự tiện lợi từ Microsoft® Excel® để hợp lí hóa các giai đoạn chuẩn bị, tinh chỉnh và lập ngân quỹ.

Reporting & Business Intelligence

Việc xây dựng mô hình thông tin linh động và đầy đủ các phương thức báo cáo cũng như các công cụ quản trị nghiệp vụ sẽ giúp tất cả người sử dụng báo cáo, lập mô hình và phân tích công việc kinh doanh của khách hàng – theo cách mà họ cần.

Process & Control Automation

Cấu trúc Coda của chúng tôi bao gồm cơ cấu quản lí kiểm soát kết nối với các hệ thống khác sẽ liên kết các quy trình và tổng hợp thành một quy trình liên tục để việc quan sát và kiểm toán trở nên dễ dàng hơn.

Integration & Web Services

Các công ty sẽ khó tiếp tục quản lí và phát triển với hệ thống quản lí cũ – Họ cần có các ứng dụng vận hành mới hơn và những hệ thống tài chính tiện lợi hơn. Phương pháp tích hợp tiêu chuẩn quốc tế đã trở thành tiêu chí chất lượng cho giải pháp của chúng tôi ngay từ những ngày đầu thành lập.

Cấu trúc:

Các công ty sẽ khó tiếp tục quản lí và phát triển với hệ thống quản lí cũ – Họ cần có các ứng dụng vận hành mới hơn và những hệ thống tài chính tiện lợi hơn. Phương pháp tích hợp tiêu chuẩn quốc tế đã trở thành tiêu chí chất lượng cho giải pháp của chúng tôi ngay từ những ngày đầu thành lập.

Nền tảng & Ngôn ngữ hỗ trợ:

Cấu trúc tích hợp của chúng tôi luôn đi đầu về chất lượng, sử dụng các kĩ thuật hiện đại như dịch vụ web và XML để tiến hành tích hợp thời gian thực cho các hệ thống vận hành của khách hàng một cách chính xác và an toàn.
Các ứng dụng của chúng tôi có thể tồn tại cùng với các ứng dụng khác mà không phải cài đặt, sử dụng thêm các công nghệ hoặc kiến trúc khác. Điều này cũng hỗ trợ cho việc truy cập đa ngôn ngữ vào cùng một hệ thống tài chính.