+84 28 37 15 07 81 info@icsc.vn
Select Page

Xây dựng hệ thống quản lý tổng thể doanh nghiệp bán lẻ VINAGIAY

Vina-Giầy là nhà sản xuất, kinh doanh và cung cấp giày dép lớn nhất cho thị trường nội địa và nước ngoài, nắm bắt được cơ hội và cả những thách thức của công cuộc số hóa Vinagiay đã lựa chọn ICSC trong việc số hóa hệ thống

YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

 • Xây dựng hệ thống quản lý tổng thể doanh nghiệp tùy chỉnh riêng cho ngành quản lý sản xuất gia công cơ khí nhằm chuyển đổi toàn bộ các nghiệp vụ quản lý thông tin, tri thức, kho hàng, tích hợp kho hàng thông minh, sản xuất, mua hàng, bán hàng, giao hàng….
 • Xây dựng hệ thống tin gọn, tối ưu hóa tất cả các nghiệp vụ trong công ty

Giải Pháp Của Chúng Tôi

 • Sử dụng Odoo để tùy chỉnh theo yêu cầu phức tạp của khách hàng
 • Phối hợp liên tục với khách hàng để tùy chỉnh hệ thống xử lý kịp thời các vấn đế phát sinh trong quá trình triển khai dự án

Chức năng phân hệ điểm bán

Quản lý bán lẻ

 • Quản lý các điểm bán
 • Bán hàng
 • Khuyến mãi
 • Tặng các loại bao bì
 • Quản lý voucher
 • Phát hành phiếu quà tặng có mệnh giá
 • Tích lũy điểm
 • Thanh toán bằng thẻ
 • Khuyến mãi nhân viên
 • Thu chi tại két
 • Đóng phiên & mở phiên
 • Ghi nhận doanh số về nhân viên kinh doanh
 • Hỗ trợ nhiều phiên
 • Trả hàng

Quản lý sửa chữa bảo hành

 • Nhận bảo hành trên POS, tự động tạo lệnh sửa chữa
 • Các loại sửa chữa quy định giá trực tiếp trên POS, thành 1 nhóm sản phẩm
 • Quản lý quá trình sửa chữa: luân chuyển Luân chuyển hàng về trung tâm sửa chửa gần nhất, kiểm tra năng lực sửa chữa, Luân chuyển hàng về điểm bán nhận sửa chữa

Quản lý nhân sự

 • Quản lý nhận sự
 • Hơp đồng
 • Quản lý xin nghĩ phép
 • Quản lý thế ca vẫn tính lương như cũ
 • Quản lý tiền lương, lưu ý các quy định tiền lương cho ngày lễ tết theo quy định luật lao động
 • Quy chế tiền hoa hồng
 • Thưởng theo doanh thu nền, số lượng bán có thể cấu hình
 • Cho nợ doanh số theo quý
 • Xét lại công nợ doanh số

Quản lý trao đổi thông tin

 • Quản lý trao đổi thông tin nội bộ
 • Quản lý trao đổi thông tin qua group chat
 • Lưu lại các thông tin trao đổi
 • Quản lý các thông báo, trao đổi nội bộ cho toàn công ty, phòng ban
 • Tích hợp email vào hệ thống

Quản Lý Kho

 • hập kho

 • Luân chuyển kho

 • Quản lý các tiêu chuẩn đóng gói

 • Quản lý các kho, địa điểm kho

 • Quản lý các hoạt động kho

 • Quản lý định mức tồn kho

 • Cho phép ghi nhận tồn kho cuối phiên

 • Thống kê doanh số

Kết Quả