Select Page

Các doanh nghiệp cần bắt đầu bận tâm đến cách AI có thể thay đổi cách thức thực hiện một loạt công việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là các lĩnh vực sáng tạo.

Báo chí nói gì về vấn đề này?

Những tiến bộ công nghệ luôn mang lại sự thay đổi cho lực lượng lao động. Đừng tin lời chúng tôi vội, hãy tin những chuyên gia về công nghệ ở gần bạn trước. Điều làm cho trí tuệ nhân tạo tổng quát (Gen AI) trở nên khác biệt là các công việc mà nó sẽ tác động ít thuộc loại lao động và nhiều hơn từ các ngành nghề sáng tạo và văn phòng. Giờ đây, chính các nhà văn, lập trình viên, nghệ sĩ và nói chung là bất kỳ ai tạo ra nội dung mới trên không gian mạng đều đang quan tâm đến họ.

ChatGPT, Microsoft Bing, Google Bard, DALL-E-2, OpenAI Codex và những thế hệ sau của chúng sẽ giúp gì hoặc là ảnh hưởng như thế nào đến các kỹ năng cần thiết tại nơi làm việc trong tương lai?

Theo một nghiên cứu, gần 60% giám đốc điều hành hàng đầu có kế hoạch tăng cường sử dụng AI và tự động hóa, trong đó 1/3 thiết kế lại công việc để giảm sự phụ thuộc vào con người. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng sức mạnh thực sự của AI sáng tạo “nằm ở việc tăng cường—chứ không phải thay thế—công việc của nhân viên.” Chỉ lấy một ví dụ, một bài báo gần đây cho thấy Gen AI đã cải thiện 14% năng suất của các đại diện dịch vụ khách hàng mới.

Chúng tôi tự hỏi nhà tuyển dụng nên sử dụng những chiến lược nào để đảm bảo nhân viên có thể tận dụng tốt nhất các công cụ mới.

Các chiến lược nhà tuyển dụng có thể áp dụng

Người sử dụng lao động có thể áp dụng một số chiến lược dưới đây để giúp nhân viên tối đa hóa tiềm năng của các công cụ mới.

Đào tạo và Giáo dục: Cung cấp các chương trình đào tạo toàn diện để trang bị cho nhân viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tận dụng những công cụ này một cách hiệu quả. Điều này bao gồm đào tạo về cách cộng tác với các hệ thống AI, giải thích và sử dụng kết quả đầu ra của chúng, đồng thời tối đa hóa tiềm năng của chúng trong việc nâng cao năng suất và đổi mới.
Văn hóa học tập liên tục: Nuôi dưỡng văn hóa học hỏi liên tục và ham học hỏi trong tổ chức. Khuyến khích nhân viên cập nhật những tiến bộ mới nhất về AI và tạo cơ hội để họ khám phá và thử nghiệm các công cụ mới. Điều này thúc đẩy một tư duy phát triển và trao quyền cho nhân viên để thích ứng với các công nghệ phát triển.

Sự tham gia và phản hồi của nhân viên: Thu hút nhân viên tham gia vào quá trình ra quyết định liên quan đến việc áp dụng và triển khai các công cụ AI tổng quát. Tìm kiếm thông tin chi tiết và phản hồi của họ về cách những công cụ này có thể hỗ trợ tốt nhất cho quy trình làm việc của họ. Cách tiếp cận hợp tác này đảm bảo rằng các công cụ được điều chỉnh theo nhu cầu và quy trình công việc cụ thể của chúng.
Tích hợp với các quy trình công việc hiện có: Tích hợp liền mạch các công cụ AI tổng quát vào các quy trình công việc hiện có để nâng cao hiệu suất và hiệu quả. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về vai trò và trách nhiệm của nhân viên, cho phép tùy chỉnh và tích hợp các công cụ theo cách bổ sung cho công việc của họ thay vì làm gián đoạn công việc.

Hỗ trợ nhân viên và cung cấp các nguồn lực: Cung cấp sự hỗ trợ và các nguồn lực liên tục cho nhân viên khi họ điều hướng việc sử dụng các công cụ AI tổng quát. Cung cấp các bàn trợ giúp, diễn đàn hoặc chương trình cố vấn dành riêng để nhân viên có thể tìm kiếm hướng dẫn, chia sẻ các phương pháp hay nhất và khắc phục mọi khó khăn mà họ gặp phải.
Bằng cách thực hiện các chiến lược này, nhà tuyển dụng có thể tạo ra một môi trường nơi nhân viên được trao quyền để tận dụng toàn bộ tiềm năng của các công cụ AI, giúp cải thiện năng suất, nâng cao khả năng sáng tạo và tăng giá trị tạo ra trong tổ chức.