Select Page

Khi các công ty về Khoa Học Đời Sống thay đổi hệ thống và quy trình để tăng cường cải tiến, cắt giảm chi phí và phản ứng tốt với các thay đổi của thị trường, một hệ sinh thái chuỗi cung ứng được cải tiến và linh hoạt trở thành điểm ưu tiên trong kinh doanh. Chuỗi cung ứng kết hợp công nghệ số và các thiết bị thông minh sẽ tăng cường khả năng nhận diện, kết nối, di động và cung cấp các dữ liệu lớn trên toàn chuỗi giá trị.

Dưới đây là 5 tác động của Chuỗi cung ứng số trong việc tạo ra một mô hình kinh doanh tiên tiến, năng suất và tiết kiệm chi phí.

1. CHUỖI CUNG ỨNG SỐ GIÚP TĂNG DOANH THU

Việc giữ các sản phẩm có giá trị cao qua nhiều khâu trong chuỗi cung ứng là rất tốn kém. Để đối phó với điều này, toàn bộ các công ty cần phải chuyển đổi từ mô hình được thúc đẩy từ bên trong, trong đó tất cả các hoạt động liên quan đến chuỗi cung ứng đều phải được sở hữu và điều hành hoàn toàn bởi một công ty, đến cách tiếp cận theo hướng từ bên ngoài vào.

2. CHUỖI CUNG ỨNG SỐ TẠO RA SỰ LINH HOẠT

Khi thời kỳ cá nhân hóa và toàn cầu hóa thúc đẩy các ngành từ mô hình hàng tồn kho sang mô hình thời gian thực và dựa trên đơn đặt hàng như hiện nay, các công ty phải tìm cách xây dựng chuỗi cung ứng nhanh và linh hoạt.

3. CHUỖI CUNG ỨNG SỐ TẠO RA SỰ MINH BẠCH

Một nền tảng số hóa cung cấp khả năng quan sát và minh bạch thời gian thực cho chuỗi cung ứng, cho phép các công ty biết chính xác vị trí của mỗi mặt hàng trong bất kỳ điểm nào trên đường từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng.

4. CHUỖI CUNG ỨNG SỐ CHO PHÉP THEO DÕI SẢN PHẨM CHẶT CHẼ

Một yếu tố quan trọng của tính minh bạch là khả năng theo dõi, hoặc khả năng biết chính xác nơi sản phẩm đã đi qua trên đường đến đích và thời điểm sản phẩm được vận chuyển đến đích an toàn.

5. CHUỖI CUNG ỨNG SỐ TẠO RA SỰ BẢO MẬT

Bằng cách số hóa và chuyển thông tin sang một nền tảng điện tử, các công ty có cơ hội lớn để tối ưu hóa chuỗi cung ứng, loại bỏ lỗi quy trình và cải thiện khâu giám sát. Tuy nhiên, các công ty cần lưu ý điều này đồng thời sẽ tạo điều kiện cho rò rỉ thông tin và các lỗ hổng bảo mật.