Select Page

Xây dựng website thương mại điện tử Magento Ninh Khương

Song song với việc xây dựng hệ thống quản lý tổng thể doanh nghiệp, Ninh Khương đã tiếp tục đặt hàng ICSC xây dựng lại website thương mại điện tử của mình, đáp ứng các yêu cầu về tốc độ, giao diện, và hỗ trợ đa nền tảng chuẩn bị cho việc tích hợp vào hệ thống ERP trong tương lai

.YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

  • Xây dựng website thương mại điện tử đáp ứng nhu cầu mua sắm online, mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm thuận tiện dễ dàng.
  • Giao diện thân thiện phù hợp với thị hiếu và xu hướng thẩm mĩ đương thời.
  • Website tương thích trên mọi thiết bị.

Giải Pháp Của Chúng Tôi

  • Sử dụng kết hợp giải pháp công nghệ PHP, MySQL và Magento
  • Phối hợp liên tục với khách hàng để tùy chỉnh hệ thống xử lý kịp thời các vấn đế phát sinh trong quá trình triển khai dự án

Kết Quả