+84 28 37 15 07 81 info@icsc.vn
Select Page

Xây dựng, tối ưu website Mamamy

Mamamy là một trong những nhãn hàng lớn nhất thị trường Việt Nam mảng sản xuất & cung cấp những sản phẩm chăm sóc trẻ em an toàn và tốt nhất. Đứng trước thực tại công nghệ thông tin phát triển vượt trội đi liền theo đó là nhu cầu tìm kiếm thông tin thông qua website tăng cao Mamamy đã tiến hành nâng cấp website chính của nhãn hàng với sự hỗ trợ về kỹ thuật và công nghệ từ ICSC.

Yêu Cầu Của Khách Hàng

  • Xây dựng website giới thiệu chung về thương hiệu, sản phẩm & bộ sưu tập sản phẩm của nhãn hàng Mamamy, đáp ứng đúng yêu cầu của Mamamy
  • Giao diện HTML đúng như demo thiết kế khách hàng cung cấp
  • Website tương thích trên mọi thiết bị.
  • Sử dụng công nghệ mới phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ tương lai.

Giải Pháp Của Chúng Tôi

  • Áp dụng công nghệ mới như HTML5, Python, PHP & MySQL
  • Phối hợp liên tục với khách hàng để tùy chỉnh hệ thống, cập nhật dữ liệu theo tiêu chuẩn cần thiết nâng cao thứ hạng của các từ khóa tìm kiếm trên Internet

Kết Quả