ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Hệ thống phần mềm quản lý tổng thể công ty xây dựng nội thất Bilrich - Singapore

Hệ thống phần mềm ERP dành cho nghành trang trí nội thất là một trong những điều dường như rất mới mẽ. Tin tưởng vào khả năng của ICSC, và không phụ lòng của khách hàng, chỉ trong vòng 2 tháng ICSC đã triển khai giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp chuyên ngành xây dựng trang trí nội thất.

Với đầy đủ các module của hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp, ngoài ra chúng tôi cũng đã nghiên cứu và tích hợp các báo cáo kế toán của Singapore, đáp ứng các nghiệp vụ quản lý  tổng thể của doanh nghiệp