ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Hệ thống phần mềm quản lý tổng thể công ty du lịch, điều hành tour sài gòn travel

 

Là đơn vị tiên phong trong việc phát triển hệ thống quản lý tổng thể doanh nghiệp. ICSC đã vinh hạnh trở thành đối tác cung cấp giải pháp quản lý tổng thể ngành du lịch cho công ty Sài Gòn Travel.

Hệ thống bao gồm đầy đủ các phân hệ sau:

- Quản lý điều hành tour

- Quản lý quan hệ khách hàng, kinh doanh

- Quản lý mua hàng

- Quản lý kế toán

- Quản lý nhân sự, tiền lương

- Tích hợp email xử lý, SMS, Call center...