ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Lưu ý
  • JW_SIG_CFU
  • JW_SIG_PRG

Xây dựng hệ thống nhân sự trên nền tảng ERP cho tiệm vàng kim lý

Thông Tin Dự Án

Công Nghệ Sử Dụng

  • OpenERP 7

Khách Hàng

  • Công ty CP Vàng Bạc Đá Qu‎ý Kim Lý

Website

Giới Thiệu Về Hệ Thống

Mong Muốn

Quản lý tập trung và thống nhất dữ liệu, hồ sơ nhân viên trên hệ thống phần mềm

Giải Pháp

Triển khai phân hệ nhân sự tiền lương trên phần mềm OPERP với nhiều thay đổi để phù hợp với nhu cầu quản l‎ý của Kim Lý

Kết Quả

Việc quản lý hồ sơ và tính lương cho nhân viên được tập trung, thống nhất với các thao tác đơn giản.

Kể từ đầu năm 2013, ICSC đã tiến hành triển khai hệ thống OpenERP cho Kim Lý với phân hệ nhân sự tiền lương.

Hệ thống Open ERP hỗ trợ khá đầy đủ về việc quản lý hồ sơ và tính lương cho nhân viên. Tuy nhiên để phù hợp với nhu cầu quản l‎ý đặc thù của Kim Lý thì nhân viên bên ICSC đã lập trình thay đổi khá nhiều so với hệ thống ban đầu của OpenERP Quy mô doanh nghiệp.

Là công ty chuyên về gia công vàng và kinh doanh vàng với khoảng 30 cửa hàng bán lẻ khác nhau.

Hình Ảnh Tham Khảo

{gallery}erp/kimly{/gallery}