ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Lưu ý
  • JW_SIG_CFU
  • JW_SIG_PRG

Xây Dựng Và Phát Triển Mobile Apps Sử Dụng Phonegap Cho WLARestaurant.com

Thông Tin Dự Án

Công Nghệ Sử Dụng

  • HTML5
  • CSS 3
  • Jquery Mobile
  • XCode
  • PhoneGAP
  • Android

Khách Hàng

  • WLARestaurant

Website

  • http://wlarestaurant.com - http://wlarestauratn.vn

Giới Thiệu Về Hệ Thống

ICSC đã hỗ trợ tư vấn giải pháp, xây dựng các ứng dụng chạy trên các nền tảng smartphone IOS và Android, hỗ trợ các tính năng tìm kiếm nhà hàng, đặt hàng, mua thẻ quà tặng, coupon, đánh giá nhà hàng, xem các thông tin tích lũy điểm và tích hợp paypal.

Nền tảng smartphone triển khai

IOS, Android

Hình Ảnh Tham Khảo

{gallery}mobile-apps/wla{/gallery}