ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Lưu ý
  • JW_SIG_CFU
  • JW_SIG_PRG

Xây dựng website thương mại điện tử Magento Ninh Khương

Thông Tin Dự Án

Công Nghệ Sử Dụng

  • PHP
  • MySQL
  • Magento

Khách Hàng

  • CÔNG TY NINH KHƯƠNG

Website

Giới Thiệu Về Website

Song song với việc xây dựng hệ thống quản lý tổng thể doanh nghiệp, Ninh Khương đã tiếp tục đặt hàng ICSC xây dựng lại website thương mại điện tử của mình, đáp ứng các yêu cầu về tốc độ, giao diện, và hỗ trợ đa nền tảng chuẩn bị cho việc tích hợp vào hệ thống ERP trong tương lai 

Hình Ảnh Tham Khảo

{gallery}customers/duan/ninhkhuong{/gallery}