ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Lưu ý
  • JW_SIG_CFU
  • JW_SIG_PRG

Xây dựng hệ thống phần mềm ERP cho Công ty dịch vụ hàng hải Sài Gòn

Thông Tin Dự Án

Công Nghệ Sử Dụng

  • OpenERP 7

Khách Hàng

  • CÔNG TY TNHH. DỊCH VỤ HÀNG HẢI SÀI GÒN

Website

  • http://www.samaser.com.vn/

Giới Thiệu Về Hệ Thống

Tùy chỉnh OpenERP & xây dựng ứng dụng cho phép tương tác với OpenERP. Các module phát triển bao gồm:

- Các module chuẩn của OpenERP

- Tích hợp với các hệ thống bên ngoài như vendor site, customer site

Quy mô doanh nghiệp

Công ty dịch vụ hàng hải Sài Gòn có tên thường dùng là SAMASER (Saigon Maritime Services) được thành lập vào ngày 18 tháng Sáu năm 1986 gắn liền với sự kiện chiếc bè bơm hơi đầu tiên được thử tại Cung Văn Hóa Lao Động thành phố Hồ Chí Minh

Hình Ảnh Tham Khảo

{gallery}erp/dlv{/gallery}