ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Xu hướng phát triển thương mại điện tử trên mạng xã hội

Để hiểu rõ hơn về tác động của truyền thông xã hội đến ngành công nghiệp thương mại điện tử, chúng tôi đã phân tích dữ liệu từ 37 triệu lượt phương tiện truyền thông xã hội truy cập đã dẫn đến 529.000 đơn đặt hàng.

Dưới đây là một số dữ liệu thú vị mà chúng tôi đã phát hiện ra:

  • Facebook chiếm ưu thế như một nguồn lưu lượng truy cập xã hội và bán hàng. Gần hai phần ba phương tiện truyền thông xã hội truy cập các cửa hàng trên mạng xã hội Facebook .Thêm vào đó, trung bình 85% các đơn đặt hàng từ phương tiện truyền thông xã hội đến từ Facebook.
  • Đơn đặt hàng từ Reddit tăng 152% trong năm 2013.
  • Có lẽ thú vị nhất và đáng ngạc nhiên là phong cách cộng đồng trang web Polyvore có giá trị đặt hàng trung bình cao nhất – vượt hơn Facebook, Pinterest và Twitter. Instagram cũng là trang web tạo ra đơn đặt hàng trung bình cao hơn so với các trang web tương tự. Điều này đặc biệt tạo sự  ấn tượng nhờ vào tính năng xem xét các liên kết chỉ có thể click trong Instagram là chủ sở hữu tài khoản trong Instagram
  • Facebook có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất cho tất cả các giao dịch thương mại điện tử truyền thông xã hội là 1,85%

Ngoài những số liệu thống kê, chúng tôi cũng đã phân tích các ngành công nghiệp cụ thể để xác định nền tảng hoạt động tốt cho họ. Bạn có thể kiểm tra tất cả các kết quả của chúng tôi trong Infographic dưới đây