ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Tọa đàm giới thiệu phần mềm ERP dành cho công ty Luật tại Việt Nam

Ngày 19/7 vừa qua, ICSC và LNT & Partners hân hạnh tổ chức một buổi tọa đàm tại Bitexco Financial Tower giữa các luật sư thành viên của các công ty luật hàng đầu tại Việt Nam để giới thiệu và trao đổi về việc xây dựng hệ thống ERP cung cấp hệ thống công nghệ thông tin OpenERP cho việc quản lý công việc chuyên môn tại một công ty luật.

ICSC chúng tôi đã trình bày giải pháp với các đại diện các công ty luật sư hàng đầu tại Việt Nam. Tại buổi tọa đàm, các luật sư đã sôi nổi thảo luận và đóng góp ý kiến để hoàn thiện phần mềm phù hợp với đặc thù công ty luật và thói quen làm việc tại Việt Nam. 

Cuộc tọa đàm được diễn ra tại Bitexco Financial Tower

 

ICSC trình bày về giải pháp phầm mềm ERP quản lý ngành luật

 

 

Những thảo luận của đại diện các công ty luật về phần mềm ERP

 

Đại điện các công ty luật đặt câu hỏi về hệ thống ERP với lãnh đạo của ICSC

 

Qua buổi tọa đàm với đại diện các công ty luật tại Việt Nam, ICSC đã lắng nghe những ý kiến xoay quanh về những chức năng, bất cập và khó khăn khi triển khai phần mềm ERP quản lý ngành luật tại Việt Nam. 

Chúng tôi sẽ củng cố, hoàn thiện và nâng cao hệ thống ERP nhằm mang lại những tiện ích và hiệu quả tốt nhất phục vụ cho việc quản lý ngành luật nói riêng và các ngành nghề khác nói chung tại Việt Nam. ICSC mong muốn là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm và website hàng đầu tại Việt Nam trong thời gian sắp tới.