ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Giới thiệu Phân hệ Quản lý sản xuất trong OpenERP

Hoạch định nguồn lực sản xuất
(Quản lý danh sách nguyên vật liệu ,lên kế hoạch sản xuất theo đơn hàng , theo dõi việc đặt hàng)

 

Tất cả hoạt động lắp ráp hoặc sản xuất của bạn đều được quản lý bởi OpenERP. Sắp xếp các đơn đặt hàng sản xuất và đơn đặt hàng làm việc một cách tự động. Rà soát kế hoạch đề xuất với Kanban Smart và quan điểm Gantt. Sử dụng các tính năng phân tích tiên tiến để phát hiện các điểm tắc nghẽn trong năng suất làm việc và các hàng tồn.

Lập kế hoạch sản xuất hiệu quả

Các đơn hàng sản xuất và đơn hàng làm việc được tự động lên lịch dựa trên quy định mua hàng, số lượng dự đoán và tùy theo nhu cầu.

 

Xác định linh hoạt dữ liệu tổng thể của sản phẩm
(Sản phẩm , danh sách nguyên vật liệu)

 

Linh hoạt trong việc đưa ra danh sách nguyên vật liệu với các cấp độ khác nhau, tùy chọn định tuyến, phiên bản thay đổi và hóa đơn ảo nguyên vật liệu. Bạn có thể sử dụng BoM  cho các bộ dụng cụ hoặc đơn hàng sản xuất

Trở nên linh hoạt trong mọi hoạt động 

Điều chỉnh thủ công tất cả các hoạt động đề xuất ở tất cả các cấp độ quả quy trình. Với OpenERP, bạn sẽ không bị thất vọng bởi hệ thống cứng nhắc.

 

Lên kế hoạch đặt hàng

  Xác định phương hướng và lên kế hoạch thời gian làm việc, khả năng và nguồn lực của bạn. Nhanh chóng xác định nguồn lực cần và các điểm vướng mắc để đảm bảo hiệu xuất làm việc của bạn đáp ứng lịch trình phân phối.

Giao diện làm việc hiệu quả
(Làm việc với danh sách , lịch hoặc gantt charts)

Tổ chức đơn hàng sản xuất và đơn hàng làm việc theo cách mà bạn thích. Thực hiện các đơn hàng tiếp theo trong danh sách , kiểm soát công việc theo dạng lịch trình và thực hiện chỉnh sửa lịch trong gantt view 

Danh sách  Gantt Charts  Mục tiêu nhóm

Đề cử nhóm trưởng và cạnh tranh giữa các thành viên trong đội bán hàng sẽ làm tăng hiệu xuất

Đưa ra các mục tiêu cho công ty rõ ràng để các cá nhân xác định và sắp xếp mục tiêu của ho

So sánh doanh thu với dự báo và ngân sách theo thời gian thực

 

Hàng tồn kho và phân tích sản xuất  

Kiểm tra mức thay đổi của hàng tồn kho , từ đó đưa ra các thay đổi trong việc sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn 

Có sự tương thích hoàn hảo giữa các hoạt động
(Có sự liên hệ giữa hoạt động bán hàng ,mua hàng và kế toán)

Biến việc lập kế hoạch sản xuất của bạn trở nên chính xác bằng cách tạo sự liên hệ hoàn hảo giữa tính năng mua hàng và bán hàng. Việc tích hợp hệ thống kế toán vào trong hệ thỗng theo thời gian thực cho phép ta có sự đánh giá và những báo cáo chính xác về chi phí và lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất của công ty bạn