ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Giới thiệu các tính năng quản lý dự án trong hệ thống OpenERP

Quản lý dự án
(Cực kỳ linh hoạt , dễ sử dụng)

 

Quản lý dự án và phối hợp theo thời gian thực của OpenERP giúp đội của bạn làm việc tốt hơn. Giữ việc kiểm soát mọi thứ, từ bức tranh toàn cảnh cho đến từng chi tiết nhỏ , từ hồ sơ khách hàng cho đến việc thanh toán

Thiết kế phù hợp với quy trình riêng của bạn

Tổ chức các dự án theo quy trình riêng của bạn. Làm việc với từng nhiệm vụ và vấn đề trên kanban view , lịch trình công việc sử dụng theo biểu đồ gantt và kiểm soát thời hạn trong calendar view . Mỗi dự án theo từng giai đoạn cho phép các đội tự xác định công việc của họ

Kanban                                 Biểu đồ                                        GanttCalendar

    

Dễ sử dụng

 

Giúp việc tổ chức của bạn nhanh nhất có thể . Giao diện dễ dàng giúp bạn không tốn thời gian trong việc tìm hiểu , mọi hoạt động được thực hiện tức thời vì không có bất cứ điều gì ngăn trở bạn trong việc tìm hiểu và sử dụng

Làm việc cùng nhau

(Trò chuyện thời gian thực , chia sẻ tài liệu , thư điện tử tích hợp)

Sử dụng trò chuyện mở để làm việc với đội của bạn hoặc khách hàng và chia sẽ các đóng góp , tài liệu theo nhiệm vụ hoặc các vấn đề . Tích hợp việc thảo luận nhanh với thư điện tử tích hợp

Nói chuyện với khách hàng hoặc người dùng khác bằng tính năng trò chuyện trực tuyến

 

Hợp tác viết

(Sức mạnh của etherpad, trong nhiệm vụ của bạn)

 

Cùng nhau chỉnh sủa các tài liệu miêu tả hoặc các biên bản cuộc họp trong ứng dụng . Các tính năng etherpad kết hợp cho phép một số người làm một nhiệm vụ trong cùng thời điểm

Điều này rất hiệu quả cho các cuộc họp scrum, biên bản cuộc họp hoặc các tài liêu miêu tả phức tạp. Mỗi người sử dụng có màu sắc riêng của họ và bạn có thể xem lại toàn bộ các nội dung.

Kiểm soát công việc hoàn thành

Đưa ra các cảnh báo dựa vào các sự kiện theo từng ngày mà bạn quan tâm .Sử dụng các chỉ số xanh đỏ dể biểu thị những việc bạn hoàn thành và việc yêu cầu bạn chú ý  

Bảng chấm công , hợp đồng và hóa đơn

 

Dự án của bạn sẽ được tự động tích hợp vào hồ sơ của khách hàng cho phép bạn đưa ra các hóa đơn về thời gian , tài nguyên và chấm công theo từng ngày  

 

Theo dõi các vấn đề

(Dịch vụ hỗ trợ , trợ giúp , kiểm soát lỗi ,.. )

Dễ dàng đánh dấu các vấn đề bạn gặp phải trong dự án giúp bạn tập trung tốt hơn vào việc giải quyết chúng. Để khách hàng theo dõi từng vấn đề liên quan gặp phải và đưa ra các báo cáo chính xác về hiệu suất làm việc của nhóm